Gasdetectie systemen

Parkeergarages,

Door ruime ervaring met gasdetectiesystemen in parkeergarages is ParkTech B.V. inmiddels een toonaangevend bedrijf op dit gebied. Vele projecten zijn met succes gerealiseerd. Het gasdetectiesysteem is dan ook een betrouwbaar systeem wat continu doorontwikkeld wordt immers stilstand is achteruitgang. Door de toepassing  van ons unieke bus-systeem en de Multi kabel kunnen zowel sensoren als ontruimingscomponenten zoals waarschuwingsbord STOP MOTOR met elkaar door gelust worden. Dit realiseert een significante besparing op buisleidingen en bekabeling. Ook het uitlezen van het systeem op afstand behoord tot de mogelijkheden wat bij calamiteiten de mogelijkheid biedt om te interveniëren.

Ketelhuizen,

Conform het bouwbesluit afdeling 2.1 mag een constructie niet bezwijken bij geoogd gebruik. Artikel 2.3 geeft aan dat een bouwconstructie mag bezwijken zolang het niet leidt tot het bezwijken van ander bouwconstructies in de directe nabijheid. In de NEN 1990 in samenhang met de NEN 1991-1-7 wordt omschreven om welke ruimte dit gaat. Bij een nieuw te plaatsen gasgestookt toestel dient rekening gehouden te worden met het optreden van een ruimte explosie waarbij de bouwconstructie niet mag bezwijken. De NEN 3028 geeft aan hoe voor een stookruimte (zoals bedoeld in het bouwbesluit) en een opstellingsruimte aan deze eis kan worden voldaan. Een aardgasdetectie systeem van ParkTech B.V. biedt de oplossing.

Meer nieuws