Gasdetectiesystemen zijn erg belangrijk voor ondergrondse parkeergarages

Ondergrondse parkeergarages kunnen gevaarlijke omgevingen zijn vanwege de giftige, schadelijke en explosiegevaarlijke stoffen die auto’s produceren.

Om de veiligheid van mensen te waarborgen, is het daarom essentieel om een gasdetectiesysteem te hebben dat de luchtkwaliteit bewaakt. Wanneer de concentraties van deze stoffen te hoog worden, zal het ventilatiesysteem automatisch ingeschakeld worden.
De belangrijkste gassen waar we ons op moeten richten zijn koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2) en LPG. Het is wettelijk verplicht om een gasdetectiesysteem te hebben in ondergrondse parkeergarages.

LPG-voertuigen

In Nederland rijden nog steeds voertuigen op LPG, waardoor wij rekening moeten houden met dit specifieke gas bij het ontwikkelen van onze gasdetectiesystemen. Het lekken van een gastank in een gesloten ruimte kan namelijk zeer gevaarlijk zijn. Daarom is het verplicht om LPG-detectiesystemen te installeren als er LPG-voertuigen in jouw parkeergarage mogen staan. Dit systeem meet de hoeveelheid LPG in de lucht en hebben wij gecombineerd met ons CO-detectiesysteem.

Bij al onze gasdetectiesystemen zit een ingebouwde ontruimingsinstallatie. Dit betekent dat mensen direct worden gealarmeerd bij te hoge gasconcentraties, waardoor ze de parkeergarage veilig kunnen verlaten.

Op afstand uitleesbaar

Dankzij onze jarenlange ervaring met gasdetectiesystemen hebben wij voldoende kennis om betrouwbare systemen te ontwikkelen. We blijven ons systeem uiteraard verbeteren en vernieuwen. Om snel te kunnen reageren in geval van een noodsituatie, hebben we ervoor gezorgd dat het mogelijk is om het systeem op afstand uit te lezen. Daarnaast kunnen onze detectiesystemen uitgebreid worden met controles op andere gassen, zoals diesel en aardgas.

De veiligheid van mensen staat voorop in ondergrondse parkeergarages. Met behulp van een goed functionerend gasdetectiesysteem kunnen potentiële gevaren tijdig gedetecteerd worden en kan er adequaat gehandeld worden om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Meer nieuws