Diensten

Onze diensten bestaan uit:

Er worden in Nederland steeds meer ondergrondse parkeergarages ontwikkeld en gerealiseerd. De voertuigen die parkeren in deze garages produceren koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO). Deze stoffen zijn giftig en zijn schadelijk voor de mens. Volgens de Nederlandse wetgeving dient een parkeer- of stallinggarage daarom voorzien te worden van een CO detectiesysteem. Deze installatie bewaakt de concentratie van CO in de lucht en kan bij verhoogde waarden sturingen verrichten naar bijvoorbeeld een ventilatie-installatie. In Nederland rijden nog steeds voertuigen op autogas (LPG). Een auto kan bij een lekkage van een gastank in een gesloten ruimte, zoals een garage, een gevaarlijke situatie doen ontstaan. Een LPG detectie installatie is daarom, indien er in een garage LPG voertuigen worden toegelaten, verplicht. Deze detectie-installatie is samengevoegd met de CO detectie-installatie. Een onderdeel dat standaard deel uit maakt van een gasdetectiesysteem voor een parkeergarage is een ontruimingsinstallatie. Deze installatie informeert de aanwezige personen bij overschrijding van de maximaal toegestane gasconcentratie

Door jarenlange ervaring met gasdetectiesystemen in parkeergarages is ParkTech B.V. inmiddels een toonaangevend bedrijf op dit gebied. ParkTech B.V. heeft een unieke serie sensalert gasdetectiecentrales ontwikkeld specifiek voor de toepassing in parkeergarages. Deze gasdetectiesystemen hebben zich ruimschoots bewezen in de vele projecten die door ons gerealiseerd zijn. Het gasdetectiesysteem is dan ook een betrouwbaar systeem wat continu doorontwikkeld wordt immers stilstand is achteruitgang. Door de toepassing  van ons unieke bussysteem de ParkTech B.V. kabel kunnen zowel sensoren als ontruimingscomponenten zoals waarschuwingsbord STOP MOTOR met elkaar door gelust worden. Dit realiseert een significante besparing op buisleidingen en bekabeling. Ook het uitlezen van het systeem op afstand behoord tot de mogelijkheden wat bij calamiteiten de mogelijkheid biedt om te interveniëren. Ook andere mogelijkheden van gasdetectie zoals diesel (NO2) en aardgasdetectie (CH4) behoren tot de mogelijkheden.

Onze specialisten helpen u graag!