Programma van eisen

Basisdocument installatie ontwerp

Een Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarmee een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. In dit document worden de uitgangspunten van de eisende partij(en) vastgelegd.

ParkTech B.V. zorgt voor een onafhankelijk PvE opgesteld door een erkend PvE opsteller waarbij kritisch gekeken wordt naar de overige installatieonderdelen binnen een complex.

Meer nieuws